Startsida

GRUPPANALYTISKA INSTITUTET

I STOCKHOLM

Aktuellt inom GAI

Diplomutbildning i gruppanalys

 

En tvåårig individanpassad utbildning i gruppanalys har startat hösten 2015

 

Deltagarna är både redan legitimerade psykoterapeuter och personer som har inhämtat relevant kunskap och erfarenhet på annat sätt. Gemensamt är ett stort intresse för vad som sker i grupper. I enlighet med gruppanalytiska principer tar vi hänsyn till gruppens sammansättning, då utbyte deltagarna emellan blir en del av inlärningsprocessen.

 

Utbildningen individanpassas utifrån deltagarnas tidigare erfarenheter. Grundläggande är handledning på en grupp och deltagande i teoretiska seminarier. Egen terapi i grupp och deltagande i internationella konferenser rekommenderas, men är inte obligatorisk.

 

Läs mer om utbildningen här >>>

 

För mer information kontakta christer.sandahl@gruppanalys.se

 

Bakgrund

I Sverige, till skillnad från i våra Nordiska grannländer och övriga Europa, finns inte längre någon utbildning i gruppsykoterapi. Gruppanalytiska institutet i Stockholm lever dock vidare. Vi som är medlemmar har alla arbetat i många år med olika typer av grupper, något som vi funnit mycket meningsfullt och givande såväl personligt som för våra klienter.

 

I forskning där man jämfört individualterapi med gruppterapi får man inga skillnader i resultat, utom på en punkt - terapeuterna som arbetar med grupp blir mindre slitna. Gruppsykoterapi är sällan patienternas förstahandsval, men de som har erfarenhet av det uppger att de fått god hjälp och är oftast mycket nöjda. Psykoterapeuter som börjar arbeta med gruppterapi är ofta förvånade över hur mycket arbete som pågår i terapin, och inte minst hur intressant och stimulerande det är.

 

 

 

 

Öppna seminarier våren 2016

 

 

2 mars - Vi läser och diskuterar en artikel från Group Analysis

Kostnadsfritt för alla. Seminariet är ett samarrangemang med Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling.

 

Artikeln finns för nedladdning här

 

 

13 april - Charlotta Dybeck

Från individ-till grupperspektiv. Hur det gruppanalytiska tänkandet påverkat mitt arbete med grupper inom arbetslivet.

 

 

11 maj - Lena Wennlund Beroendecentrum Stockholm

Lena berättar om sitt gruppanalytiska arbete med patienter med dubbla diagnoser. Repris från hösten 2015.

 

________________

 

Tid: 19.00 - 20.30

Plats: Institutet för Psykoterapi, St Göransgatan 63, Kungsholmen

Kostnad: 200:- / 100:- (rabatterat pris för medlemmar i

Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling

samt för studerande). Betalas till BG 231-9739.

 

Frågor och anmälan:

bengt.lauthers@turbinen.20, 070-789 30 95, monica.tegerstedt@gmail.com, 073-600 54 14

 

GAI:s seminarier hålls vanligtvis den första ojämna onsdagen i månaden. Antalet platser är begränsat.

Varmt välkomna!

Länk till tidigare seminarier >>>

 

Gruppanalytiska institutet i Stockholm är en ideell förening