Startsida

GRUPPANALYTISKA INSTITUTET

I STOCKHOLM

Aktuellt inom GAI

Diplomutbildning i gruppanalys

Öppna seminarier hösten 2016

Flyktingfrågan har varit högst aktuell under det senaste året och ingen har lämnats oberörd. Flyktingmottagande väcker starka känslor, diskussioner på en politisk nivå och även funderingar på ett existentiellt plan: Vilket ansvar har jag som medmänniska? I vilken grad har jag skyldighet att göra något och i vilken grad kan jag tillåta mig själv att låta bli?

 

 

Dessa frågor är inte lätta och en ökad polarisering i samhället kan märkas, det ser vi vikten av att samtala om. Det är av värde att göra det i ordnade former där man kan dela med sig av av tankar, känslor och åsikter och reflektioner över dem.

Välkommen att delta i en gruppanalytisk workshop där vi tillsammans kan reflektera kring och gå in i våra olika erfarenheter.

 

Läs mer om workshopen och hur du anmäler dig här

 

___________________________________________

Workshop 28-29 oktober:

Flyktingarna och vi

 

En tvåårig individanpassad utbildning i gruppanalys har startat hösten 2015

 

Deltagarna är både redan legitimerade psykoterapeuter och personer som har inhämtat relevant kunskap och erfarenhet på annat sätt. Gemensamt är ett stort intresse för vad som sker i grupper. I enlighet med gruppanalytiska principer tar vi hänsyn till gruppens sammansättning, då utbyte deltagarna emellan blir en del av inlärningsprocessen.

 

Utbildningen individanpassas utifrån deltagarnas tidigare erfarenheter. Grundläggande är handledning på en grupp och deltagande i teoretiska seminarier. Egen terapi i grupp och deltagande i internationella konferenser rekommenderas, men är inte obligatorisk.

 

Läs mer om utbildningen här >>>

 

För mer information kontakta christer.sandahl@gruppanalys.se

 

Bakgrund

I Sverige, till skillnad från i våra Nordiska grannländer och övriga Europa, finns inte längre någon utbildning i gruppsykoterapi. Gruppanalytiska institutet i Stockholm lever dock vidare. Vi som är medlemmar har alla arbetat i många år med olika typer av grupper, något som vi funnit mycket meningsfullt och givande såväl personligt som för våra klienter.

 

I forskning där man jämfört individualterapi med gruppterapi får man inga skillnader i resultat, utom på en punkt - terapeuterna som arbetar med grupp blir mindre slitna. Gruppsykoterapi är sällan patienternas förstahandsval, men de som har erfarenhet av det uppger att de fått god hjälp och är oftast mycket nöjda. Psykoterapeuter som börjar arbeta med gruppterapi är ofta förvånade över hur mycket arbete som pågår i terapin, och inte minst hur intressant och stimulerande det är.

 

 

 

 

 

 

14 september

 

Nordiska konferensen i Helsingfors-16: Stämningar och strömningar inom gruppanalysen idag.

 

Med Pia Litzell Berg och Maria Anter.

 

12 oktober

 

Videoinspelade terapisejourer som ett hjälpmedel i handledning. Vad gör det med terapeuter och patienter?

 

Med Lena Wennlund och Maria Anter Beroendecentrum Stockholm

9 november

 

Vi läser och diskuterar en artikel.

 

Artikel meddelas senare. Kostnadsfritt för alla. Seminariet är ett samarrangemang med Svenska föreningen för Gruppterapi och Grupputveckling.

 

7 december

 

Från Persona till person i gruppsykoterapi.

 

Med Babis Carabeidis.

 

 

________________

 

Tid: 19.00 - 20.30

Plats: Institutet för Psykoterapi, St Göransgatan 63, Kungsholmen

Kostnad: 200:- (100:- för medlemmar i Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling). Betalas till BG 231-9739 Gruppanalytiska institutet.

 

Frågor och anmälan:

bengt.lauthers@gruppanalys.se, 070-789 30 95, monica.tegerstedt@gruppanalys.se, 073-600 54 14

 

GAI:s seminarier hålls vanligtvis den första ojämna onsdagen i månaden. Antalet platser är begränsat.

Varmt välkomna!

Länk till tidigare seminarier >>>

 

Gruppanalytiska institutet i Stockholm är en ideell förening